Silikat Base

suurus
Värvikalkulaator
Pinna mõõdud:
Vajalik kogus:
Parima tulemuse saavutamiseks, soovitame kasutada {coatAmount} selle jaoks {productTitle}
Tehniline teave
 • Katvus 5-7m²/l
 • Kuivamisaeg 2h
 • Kihte 1
Toote omadused
 • Suure veeaurujuhtivusega
 • Veepõhine

Tooteinfo

Kaaliumvesiklaas-sideainel põhinev ühekomponentne värvitu silikaatkruntvärv. Läbi keemilise reaktsiooni alusega tugevasti nakkuv kruntvärv ühtlustab ja vähendab pinna imavust ning tugevdab aluspinda. Sobib kasutada ka väga imavate pindade (nt lubikrohvi, vana lubivärvi) sidumiseks. Kruntvärvi kasutamine suurendab pinna niiskuskindlust ning vähendab pinnavärvi kulu. Värv on kõrge veeaurujuhtivusega ning kombinatsioonis mineraalse kattevärviga Silikat tagab fassaadile hea ilmastikukindluse. Sobib kasutada ka ajaloolistel hoonetel. Uuedning eelnevalt lubi- ja silikaatvärviga kaetud poorsed mineraalpinnad. Uued ning eelnevalt lubi- ja silikaatvärviga kaetud poorsed mineraalpinnad. Sobib lubi-, lubitsement- ja tsementkrohvi, betooni ning külmakindlatest silikaat- ja savitellistest müüritiste viimistlemiseks. Ei sobi orgaanilise värviga (nt emulsioonvärviga) kaetud mineraalpinna ülevärvimiseks, samuti kasutamiseks kips- ja puitpinnal.

Kasutusjuhend

Pind kruntida 1 kihi pinnavärvi Silikat ja kruntvärvi Silikat Base seguga 2:1.
Värv Silikat Base on kasutusvalmis. Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvimisel eelistada töövahendina pintslit. Pinna lõppviimistlus teha 1-2 kihis värviga Silikat. Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Pintsliga töötamisel kanda värv pinnale ristikujulisi liigutusi tehes. Jälgida, et pintslil oleks piisavalt värvi, samas ei tohi aga pinnale kantud värvikiht jääda liiga paksult.

Tervishoiu- ja ohutusnõuded

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.
 • Toote tehniline informatsioon EE
 • Ohutusalane teave

Soovitused ja näpunäited

 • 1. Pinna ettevalmistus
  Värvitav pind peab olema kuiv ning puhas mustusest, õlist, samblikest ja
  lahtistest osakestest. Pinna puhastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti
  määrdunud pinna puhastamiseks ka pesuvahendit Cleaner (tolmu, rasva ja
  tahma eemaldamiseks) või Bio-Cleaner (hallituse ja orgaanika eemaldamiseks).
  Nõrgalt seotud pinnakihid eemaldada kuni kindla aluspinnani.
 • 2. Puhastamine
  Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese veega.
 • 3. Hoiustamine
  Hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5ºC)
Laadi Sadolin Visualizeri rakendus tasuta alla
Fetching the data, plz wait..