Sando Base

suurus
Värvikalkulaator
Pinna mõõdud:
Vajalik kogus:
Parima tulemuse saavutamiseks, soovitame kasutada {coatAmount} selle jaoks {productTitle}
Tehniline teave
 • Katvus 8-10m²/l
 • Kuivamisaeg 1h
 • Kihte 1
Toote omadused
 • Niiskuskindel
 • Kiiresti kuivav
 • Vähese lõhnaga

Tooteinfo

Värvitu immutuskrunt poorsete kivipindade värvimiseelseks töötlemiseks. Kruntvärv täidab pinna poorid, vähendades seeläbi pinna imavust ning suurendades kivipinna vett-tõrjuvaid omadusi. Kruntvärvi kasutamisel paraneb pinnavärvi nake aluspinnaga ning väheneb pinnavärvi kulu. Värv kuivab kiiresti, on praktiliselt lõhnatu ning sisaldab vaid minimaalses koguses orgaanilisi lahusteid. Krunditud pinna ülevärvimiseks sobib kasutada veepõhiseid fassaadivärve, nt Sando F ja Facade. Sobib eelnevalt värvimata krohv-, betoon- ja kergbetoonpinna, tsementkiudplaadi
ning ilmastikukindlatest tellistest pinna kruntimiseks.
Enne värvimise algust veenduda, et viimistletav pind oleks imamisvõimeline –
mitte kanda kruntvärvi värvitud pinnale!

Kasutusjuhend

Enne värvima asumist veenduda, et aluspind oleks imamisvõimeline. Pind kruntida ühes kihis tootega Sando Base. Tugevasti imava, suure poorsusega pinna kruntimisel lisada värvile Sando Base kuni 25% puhast vett ning saadud segu kanda pinnale kahes kihis meetodil „märg-märjale“. Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Pinna lõppviimistlus teha 2 kihis värviga Sando F, Facade vms veepõhise kattevärviga varsti pärast pinna kruntimist. Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades.

Tervishoiu- ja ohutusnõuded

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.
 • Tehniline informatsioon
 • Ohutusalane teave

Soovitused ja näpunäited

 • 1. Pinna ettevalmistus
  Värvitav pind peab olema kuiv ning puhas mustusest, õlist, samblikest ja
  lahtistest osakestest. Pinna puhastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti
  määrdunud pinna puhastamiseks ka pesuvahendit Cleaner (tolmu, rasva ja
  tahma eemaldamiseks) või Bio-Cleaner (hallituse ja orgaanika eemaldamiseks).
  Nõrgalt seotud pinnakihid eemaldada kuni kindla aluspinnani.
 • 2. Puhastamine
  Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimise lõpetamist, pese veega.
 • 3. Hoiustamine
  Hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5ºC)
Laadi Sadolin Visualizeri rakendus tasuta alla