Bio-Cleaner

suurus
Pinna mõõdud:
Vajalik kogus:
Parima tulemuse saavutamiseks, soovitame kasutada {coatAmount} selle jaoks {productTitle}
Tehniline teave
Toote omadused
  • Mugav pinnale kanda

Tooteinfo

Puhastusvahend pinna puhastamiseks hallitusest. Lahjendamata kujul sobib kasutada pinna puhastamiseks enne ülevärvimist; pinna regulaarseks pesemiseks kasutada lahjendatud pesulahust. Sobib uue ja varem värvitud puit- ning kivipinna puhastamiseks välis- ning sisetööl.

Kasutusjuhend

Hallitusega kaetud pinna puhastamiseks kasutada lahjendamata kujul puhastusvahendit Bio-Cleaner. Puhastusvahend kanda määrdunud pinnale harja, laia pintsli või käsnaga, suurematele pindadele pritsiga (pihustiga). Lahus kanda pinnale suunaga alt üles. Lasta lahusel 5-10 minutit pinnal mõjuda, seejärel pind harjata ning hoolikalt loputada puhta veega. Jälgida, et pinnale ei jääks puhastusvahendi jääke. Pinna loputamine teha alati suunaga ülevalt alla. Vältida lahuse imendumist aluspinda, mis võib kahjustada pinnale kantavat uut värvikihti. Vannitoas, pesulas, toiduainetetööstuses jm hallituse jaoks soodsa kasvukohaga ruumides võib pindade regulaarseks pesemiseks kasutada pesuvahendi Bio-Cleaner ja puhta vee segu 1:10. Pindade korrapärane hooldus pesulahusega aitab ennetada hallituse teket. Puhastamisele eelnevalt katta kinni ümbritsevad taimed (v.a. suured puud ning põõsad, mis parajasti ei õitse ega pungu).

Tervishoiu- ja ohutusnõuded

Järgida tööohutusnõudeid, kanda sobivat töörõivastust, kaitsekindaid ning –prille. Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.
  • Tehniline informatsioon
  • Ohutusalane teave

Soovitused ja näpunäited

  • 1. Puhastamine
    Eemalda töövahenditelt liigne toode koheselt peale töö lõpetamist, pese veega.
  • 2. Hoiustamine
    Hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
Laadi Sadolin Visualizeri rakendus tasuta alla